Velkommen til Den fynske Stenklub

Den fynske Stenklub er en amatørgeologisk forening for alle med interesse for sten, fossiler, krystaller mv.

Som medlem kan du deltage i forskellige hyggelige og lærerige aktiviter, bl.a. stenslibning, møder og fællesture sammen med andre med samme interesse.

Den fynske Stenklub ejer og driver Davinde Stenmuseum, i lokaler stillet til rådighed af Tarup-Davinde I/S.

Udgivet i Uncategorized | 2 kommentarer

Indkaldelse til Generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Den fynske Stenklub:

Fredag d. 28. maj kl. 15.00 på Davinde Stenmuseum
Dagsorden ifølge vedtægterne
(se vedtægterne på hjemmesiden www.fynskestenklub.dk):

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Fastsættelse af kontingent for 2022
5. Indkomne forslag
6. Valg af kasserer
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
9. Eventuelt

Ad pkt. 4: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

Ad pkt. 5: Bestyrelsen foreslår at ændre vedtægterne. Se forslag til ændringerne på hjemmesiden og i Skærven. Hvis vedtægtsændringerne vedtages træder de i kraft med det samme, hvilket medfører at punkt 6 i ovenstående dagsorden bortfalder.
Andre forslag, der ønskes behandlet, skal indsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ad pkt. 6: På valg er kasserer Gitte Pallisborg. — modtager genvalg.

Ad pkt. 7: På valg er næstformand Gunver Friis. — modtager ikke genvalg.
På valg er bestyrelsesmedlem Per Enderslev. — modtager genvalg.
På valg er 1. suppleant Kenneth Jednoral Sørensen. — modtager genvalg.
Valg af 2. suppleant:

Den fynske Stenklub vil være vært ved kaffe og småkager.

På bestyrelsens vegne: Hans Jørgen Jørgensen

Se forslag til vedtægtsændringer i vedlagte dokument.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Stenslibning aflyst indtil september

Grundet forsamlingsforbud afholdes der ikke stenslibning før efter sommerferien, dvs. første gang mandag d. 6. september.

Vi håber at se alle igen, med kreativitet og arbejdslyst på fuldt blus. Pas godt på jer selv og hinanden!

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Nyt forum på hjemmesiden

Fra i dag vil vi afprøve et diskussionsforum her på siden. Alle kan tilmelde sig, også ikke-medlemmer, men kun medlemmer har adgang til hele indholdet.

Hvis du er medlem af DfS, og opretter dig på forum, kan der gå lidt tid før du får fuld adgang. Det skyldes at jeg manuelt skal give tilladelsen. Jeg gør det så hurtigt jeg kan!

Jeg håber at I vil tage godt imod det nye forum, som giver os mulighed for at snakke sammen uden risiko for coronasmitte. Og husk kammertonen!

OBS! Sådan opretter du dig som bruger
Klik på knappen “Tilmeld” i den blå menu på forum-siden. Du kommer nu til en side hvor du skal skrive brugernavn (det navn vi andre kan se på forum) og e-mail adresse (kan ikke ses af andre end administrator). Når du har gjort det, får du en e-mail fra WordPress. Kommer den ikke indenfor 10 minutter, kig i din spam mappe. Klik på det øverste, lange link i mailen. Du kommer nu til en side hvor du kan få WordPress til at lave en adgangskode til dig (du kan ændre den senere i din brugerkonto). Klik på knappen og kopier den adgangskode, der kommer frem. Gå til forum-siden igen, klik på “Log Ind” i den blå menu, og brug din e-mail adresse og den adgangskode, du har kopieret.
Virker det stadig ikke, send en e-mail til webmaster på skaerven.red@gmail.com

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar