Næstkommende aktiviteter

Stenslibning starter igen mandag d. 31. januar kl. 18.30

Strandstensgruppe starter igen torsdag d. 10. februar kl. 19.00

Museumsåbent søndag d. 13. februar kl. 14.00 (for besøgende med gyldigt coronapas)

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Indkaldelse til generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Den fynske Stenklub:

Lørdag den 12. februar 2022 kl. 14.00 i Davinde Stenmuseum, Udlodgyden 52, 5220 Od.SØ

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Formandsberetning.
  4. Regnskab.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
  8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  9. Eventuelt.

Ad pkt. 5: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

Ad pkt. 6: Forslag, der ønskes behandlet, skal indsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ad pkt. 7: På valg er bestyrelsesmedlem Hans Jørgen Jørgensen. – modtager genvalg.

På valg er bestyrelsesmedlem Lone Dalskov. – Modtager genvalg.

På valg er bestyrelsesmedlem Ole Allan Jensen. – Modtager genvalg.

På valg er suppleant Kenneth Jednoral Sørensen. – Modtager genvalg.

På valg er suppleant Gunver Friis. – modtager genvalg.

Den fynske Stenklub vil være vært ved kaffe og småkager.

Bestyrelsen

Den Fynske Stenklub

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Velkommen til Den fynske Stenklub

Den fynske Stenklub er en amatørgeologisk forening for alle med interesse for sten, fossiler, krystaller mv.

Som medlem kan du deltage i forskellige hyggelige og lærerige aktiviter, bl.a. stenslibning, møder og fællesture sammen med andre med samme interesse.

Den fynske Stenklub ejer og driver Davinde Stenmuseum, i lokaler stillet til rådighed af Tarup-Davinde I/S.

Udgivet i Uncategorized | 4 kommentarer