Indkaldelse til Generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Den fynske Stenklub:

Fredag d. 28. maj kl. 15.00 på Davinde Stenmuseum
Dagsorden ifølge vedtægterne
(se vedtægterne på hjemmesiden www.fynskestenklub.dk):

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Fastsættelse af kontingent for 2022
5. Indkomne forslag
6. Valg af kasserer
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
9. Eventuelt

Ad pkt. 4: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

Ad pkt. 5: Bestyrelsen foreslår at ændre vedtægterne. Se forslag til ændringerne på hjemmesiden og i Skærven. Hvis vedtægtsændringerne vedtages træder de i kraft med det samme, hvilket medfører at punkt 6 i ovenstående dagsorden bortfalder.
Andre forslag, der ønskes behandlet, skal indsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ad pkt. 6: På valg er kasserer Gitte Pallisborg. — modtager genvalg.

Ad pkt. 7: På valg er næstformand Gunver Friis. — modtager ikke genvalg.
På valg er bestyrelsesmedlem Per Enderslev. — modtager genvalg.
På valg er 1. suppleant Kenneth Jednoral Sørensen. — modtager genvalg.
Valg af 2. suppleant:

Den fynske Stenklub vil være vært ved kaffe og småkager.

På bestyrelsens vegne: Hans Jørgen Jørgensen

Se forslag til vedtægtsændringer i vedlagte dokument.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *