Indkaldelse til generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Den fynske Stenklub:

Lørdag den 12. februar 2022 kl. 14.00 i Davinde Stenmuseum, Udlodgyden 52, 5220 Od.SØ

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Formandsberetning.
  4. Regnskab.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
  8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  9. Eventuelt.

Ad pkt. 5: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

Ad pkt. 6: Forslag, der ønskes behandlet, skal indsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ad pkt. 7: På valg er bestyrelsesmedlem Hans Jørgen Jørgensen. – modtager genvalg.

På valg er bestyrelsesmedlem Lone Dalskov. – Modtager genvalg.

På valg er bestyrelsesmedlem Ole Allan Jensen. – Modtager genvalg.

På valg er suppleant Kenneth Jednoral Sørensen. – Modtager genvalg.

På valg er suppleant Gunver Friis. – modtager genvalg.

Den fynske Stenklub vil være vært ved kaffe og småkager.

Bestyrelsen

Den Fynske Stenklub

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.