Medlemskab

Alle med interesse for geologi kan optages som medlem.

Fra det fyldte 8. år til det fyldte 14. år, dog ifølge med et voksent medlem.

Medlemsliste fremlægges på generalforsamlingen.

Kontingentsatser:

Barn 8 – 14 år ……. Kr. 50,-
Voksen …………….. Kr. 240,-
Ægtepar/samlevende …………… Kr. 370,-

Gyldigt medlemskab opnås ved at indbetale beløbet på foreningens konto:
Nordfyns Bank, konto nr. 6866 0001066776 eller
MobilePay nr.: 49 43 88

OBS! Nye medlemmer bedes henvende sig til kassereren inden første indbetaling!
Se under “Bestyrelsen”

For at have stemmeret til årets generalforsamling, skal kontingentet være indbetalt senest 31/12 året før.