Aktiviteter

Stenslibning

Vi mødes til stenslibning og sølvarbejde hver mandag og onsdag 18.30 – 21.30 i Hus 88, Blangstedgaard (kælderen).

Vil du se om stenslibning er noget for dig, er du velkommen til at deltage uforpligtende et par gange. Ønsker du at fortsætte, kræves medlemsskab af Den fynske Stenklub.

Du kan selv medbringe sten til slibning, eller vælge frit mellem de mange sten, vi har i sliberummet.

Foruden medlemskontingent betaler vi 30 kr. pr. gang for materialer og til vedligeholdelse af maskiner og redskaber. Der betales desuden for sølv efter vægt.

Strandstensgruppen

Vi mødes den 2. fredag i måneden kl. 14.00 til 17.00 i Davinde Stenmuseum, hvor vi hører om forskellige geologiske emner, samt identificerer de fund, deltagerne har med.

Møderne er åbne for medlemmer af Den fynske Stenklub samt Museets Venner.

Fællesture

Engang imellem, navnlig i sommerhalvåret, arrangeres fællesture for klubbens medlemmer og andre interesserede. Turene annonceres som regel i SKÆRVEN, og kan desuden ses i kalenderen her på siden.